top of page

Donations to Argyro apostolopoulou's Cat

17 Feb 2023

Despoina Vergou

€45

10 Feb 2023

Nikos Mitsas

€20

10 Feb 2023

Nikos Mitsas

€200

9 Feb 2023

Nikos Mitsas

€5

9 Feb 2023

Nikos Mitsas

€10

7 Feb 2023

Paris Lanaras

€10

31 Jan 2023

Nikos Mitsas

€150

31 Jan 2023

Μήτσας Νίκος

€20

30 Jan 2023

IOANNIS DINAS

€10

23 Jan 2023

ALEXANDROS PECHLIVANIDIS

€20

12 Jan 2023

Μήτσας Νίκος

€25

12 Jan 2023

Μήτσας Νίκος

€20

bottom of page